Regulamin

Regulamin dla zamówień za pośrednictwem www.sklep.szkieletowka.pl 

Poniżej przedstawiamy nasze Ogólne warunki handlowe, stanowiące podstawę wszystkich usług świadczonych na sklep.szkieletowka.pl. Za pomocą www.sklep.szkieletowka.pl oferujemy każdemu użytkownikowi indywidualny proces zakupów i korzystania z usług dopasowany do jego zainteresowań i potrzeb. Na www.sklep.szkieletowka.pl sprzedajemy artykuły produkcji własnej. 

Produkty Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa obejmują wszystkie produkty oferowane na stronie www.sklep.szkieletowka.pl i wykonywane są tylko i wyłącznie na indywidualne zamówienie klienta. 

1. Zawarcie umowy i dostawa produktów 

1.1 Na stronie www.sklep.szkieletowka.pl umowy zawieramy w języku polskim lub angielskim. W przypadku zamówień na produkty  stroną umowy jest firma Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa 

1.2 Zakupu można dokonać zakładając konto Użytkownika, poprzez Rejestrację, lub w chwili zakupu przez podanie swoich danych, podczas końcowego etapu podsumowującego zamówienie. 

1.3 Kliknięcie przycisku „kupuję i płacę” powoduje złożenie wiążącego zamówienia na produkty znajdujące się w koszyku. Złożenie zamówienia potwierdzamy drogą mailową bezpośrednio po wysłaniu przez Państwa zamówienia. Zawarcie wiążącej umowy następuje wraz z opłaceniem przez Państwa całej kwoty na nasze konto, oraz otrzymaniem przez Państwa potwierdzenia zamówienia. Prosimy zwrócić uwagę, że produkty zamówione przez Państwa wyprodukowane i wysłane zostaną po opłaceniu przez Państwa ich pełnej ceny  oraz kosztów dostawy, o ile nie jest wybrana opcja odbioru osobistego. 

1.4 Wyrażacie Państwo zgodę na przelew wierzytelności sprzedawcy o zapłatę ceny na rzecz Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa 

1.5 Zamówienia realizujemy na terenie Polski i Wielkiej Brytanii. W przypadku podania terminu dostawy w dniach roboczych należy rozumieć pod tym pojęciem wszystkie dni od poniedziałku do piątku włącznie, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

1.6 W przypadku zaznaczenia na stronie podsumowania opcji dodatkowych  zamówienia stanowi to część warunków umownych zamówienia. Wysokość dopłaty zostanie podana przed zawarciem umowy i wysłana na maila. Dlatego też prosimy o wstrzymanie się z zapłatą do otrzymania takiej informacji. 

2. Ceny, koszty wysyłki i wysyłka ekspresowa 

2.1 Obowiązują ceny oferowane w chwili złożenia zamówienia. Oferowane ceny są cenami końcowymi, to znaczy, że zawierają także podatek VAT w aktualnie obowiązującej wysokości. Aż do chwili pełnej zapłaty ceny sprzedaży produkt pozostaje naszą własnością . 

2.2 Koszty wysyłki, z wyjątkiem odbioru osobistego, opłaca Zamawiający. 

2.3 Dla niektórych zamówień oferujemy wysyłkę ekspresową. Podczas procedury zamawiania otrzymają Państwo informację, czy dla danego zamówienia oferowana jest wysyłka ekspresowa, a także ile kosztuje. Produkt, w przypadku wyboru opcji wysyłki ekspresowej zostanie dostarczony najpóźniej w ciągu 14 dni roboczych. W przypadku przekroczenia tego terminu dostawy oczywiście otrzymają Państwo zwrot kosztów przesyłki. 

3. Płatności 

3.1 Oferujemy następujące rodzaje płatności:  Paypal i przelew bankowy. W przypadku każdego zamówienia zastrzegamy sobie prawo nieoferowania niektórych rodzajów płatności i oferowania innych. Prosimy pamiętać, że akceptujemy jedynie płatności dokonywane z kont bankowych prowadzonych w granicach Unii Europejskiej (UE) oraz wielkiej Brytanii. Wszelkie koszty transakcji finansowych ponoszą Państwo. 

3.2 Wyrażają Państwo niniejszym zgodę na otrzymywanie informacji o uznaniach na rachunku wyłącznie w formie elektronicznej. 

4. Kupony rabatowe i ich wykorzystywanie 

4.1 Kupony rabatowe to bony, które nie mogą zostać nabyte drogą kupna, lecz są wydawane jedynie w ramach kampanii reklamowych, i mają określony okres ważności. 

4.2 Kupony rabatowe można wykorzystać tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia. Z akcji promocyjnej mogą być wykluczone niektóre produkty. Prosimy pamiętać, że kupony rabatowe mogą być powiązane z minimalną wartością zakupu. 

4.3 Wartość produktu musi być nie mniejsza niż kwota na kuponie rabatowym. Ewentualna różnica w przypadku wyższej wartości produktu może zostać wyrównana płatnością dokonaną na jeden z oferowanych sposobów. Kupon rabatowy nie może zostać wypłacony gotówką, nie jest także oprocentowany. Nie można otrzymać zwrotu kuponu rabatowego, kiedy produkt zostanie całkowicie lub częściowo zwrócony. 

4.4 Kupony rabatowe mogą zostać wykorzystane jedynie przed zakończeniem procedury zamawiania. Wykorzystanie późniejsze nie jest możliwe. Kuponów rabatowych nie można przenieść na osoby trzecie. W braku innych uzgodnień nie można łączyć kilku kuponów rabatowych. 

4.5 Jeśli podczas swoich zakupów skorzystają Państwo z kuponu rabatowego, to zastrzegamy sobie prawo do naliczenia pierwotnej ceny produktów, które Państwo zachowają, jeżeli – ze względu na odstąpienie przez Państwa od umowy – całkowita wartość zamówienia spadnie poniżej wartości kuponu rabatowego. 

5. Ustawowe prawo do odstąpienia od umowy zakupu produktów na Szkieletówka.pl 

W przypadku nabycia produktów Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa mają Państwo ustawowe prawo do odstąpienia od umowy: Przede wszystkim chcemy Państwa poinformować, że w przypadku odesłania produktów mogą Państwo użyć formularza zwrotu załączonego dostępnego do wydrukowania na Państwa koncie klienta. Jeśli nie będą Państwo mieli do dyspozycji drukarki, będą mieli problemy ze ściągnięciem formularza lub będą potrzebowali nowego formularza zwrotu, mogą Państwo wysłać zgłoszenie e-mailem na biuro@szkieletowka.pl. Prosimy o załączenie wszystkich danych zakupu, takich jak: imię i nazwisko, datę zakupu, e-mail i nr kontaktowy. Prosimy również o ułatwienie nam uniknięcia dodatkowych kosztów i przesyłanie zwrotów zawsze po uprzednim uzgodnieniu ze Sprzedającym. Do momentu dotarcia przedmiotu do Sprzedającego, wszystkie wady i uszkodzenia wynikające z transportu, lub niewłaściwego zabezpieczenia produktu, obciążają odpowiedzialnością Nabywcę. Zwrócony może być jedynie produkt nie noszący żadnych śladów użytkowania, w pierwotnym stanie zakupu. Prawo do odstąpienia od umowy nie obejmuje produktów wytwarzanych na indywidualne zamówienie. W przypadku opłacenia pełnej kwoty zamówienia takiego produktu wyrażają Państwo zgodę, na brak możliwości rezygnacji z zamówienia, oraz jego zwrotu. 

Pouczenie w kwestii prawa do odstąpienia od umowy Mają Państwo prawo do odstąpienia od umowy w ciągu czternastu dni bez podania przyczyn. Termin na odstąpienie od umowy biegnie od dnia, w którym Państwo lub wskazana przez Państwa osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem weszli/weszła w posiadanie produktu. W celu wykonania swojego prawa do odstąpienia od umowy muszą Państwo powiadomić o swojej decyzji w tej sprawie firmę Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa Kolonia Oziabły 31, 16-050 Michałowo e-mail: biuro@szkieletowka.pl w drodze jednoznacznego oświadczenia woli (np. przy pomocy listu wysłanego pocztą lub e-maila). Mogą Państwo w tym celu użyć załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy. Nie ma jednak takiego obowiązku. Mogą Państwo wypełnić i przesłać nam formularz odstąpienia od umowy albo sporządzić i przesłać jakiekolwiek inne oświadczenie woli, także elektronicznie, przy użyciu formularza kontaktowego znajdującego się na naszej stronie internetowej. Jeśli skorzystają Państwo z tej możliwości, prześlemy Państwu niezwłocznie (np. drogą mailową) potwierdzenie otrzymania Państwa oświadczenia. W celu wykonania prawa do odstąpienia od umowy wystarczy wysłać powiadomienie o skorzystaniu z tego prawa przed upływem terminu na odstąpienie od umowy. 

Skutki odstąpienia od umowy W przypadku odstąpienia przez Państwa od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dniu od dnia otrzymania Państwa powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). Do zwrotu płatności stosujemy ten sam środek płatności, którym posłużyli się Państwo podczas pierwotnej transakcji, chyba że jednoznacznie uzgodnimy z Państwem inny środek płatności. W żadnym wypadku nie naliczymy Państwu za to jakichkolwiek opłat. Możemy natomiast odmówić dokonania zwrotu płatności otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania zwrotu produktu, lub jeśli okaże się, że produkt został zniszczony, lub wrócił w innej niż pierwotnej formie. Państwo z kolei mają obowiązek odesłać nam lub przekazać produkt niezwłocznie, jednak nie później niż czternaście dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od umowy i otrzymaniu od nas informacji zwrotnej. Termin uważa się za dochowany, jeśli produkt zostanie wysłany przed upływem czternastu dni od tego faktu. Koszty przesyłki zwrotnej ponoszą Państwo. Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. 

Wzór formularza odstąpienia od umowy Jeśli chcą Państwo odstąpić od niniejszej umowy, prosimy o wypełnienie niniejszego formularza. Alternatywnie mogą Państwo także odstąpić od umowy w sposób przedstawiony powyżej. 

– Adresat: Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa, Kolonia  Oziabły 31, 16-050 Michałowo- Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) – Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*) – Imię i nazwisko konsumenta(-ów) – Adres konsumenta(-ów) , w tym email, -nr telefonu konsumenta(-ów) – Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej) – Data 

(*) niepotrzebne skreślić i przesłanie go do nas na poniższy adres: Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa, Kolonia Oziabły 31, 16-050 Michałowo, telefon: +48 508 373 554, e-mail: biuro@szkieletowka.pl, w tytule maila podając: „odstąpienie od umowy” 

UWAGA: Wyłączenie prawa do odstąpienia od umowy zgodnie z Art. 38. Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta: Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów: 

-w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. 

-o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.(np na usługi dodatkowe typu montaż, malowanie itp.) 

6. Zwroty płatności 

Wszelkie zwroty płatności wykonywane są automatycznie na konto używane przez Państwa do zapłaty. W przypadku zapłaty przelewem na konto płatności zostaną zwrócone na konto, z którego dokonano przelewu. W przypadku zapłaty przez PayPal zwrot nastąpi na powiązane konto PayPal . 

7. Ustawowa odpowiedzialność za wady produktów 

7.1 Zobowiązujemy się do dostarczenia Państwu produktów wolnych od wad. 

7.2 W przypadku wszelkich wad produktów zamówionych za pośrednictwem www.szkieletowka.pl ponosimy ustawową odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U.2016.380 j.t. z późn. zm.). 

8. Reklamacje 

8.1 Wszelkie reklamacje dotyczące produktów zakupionych w naszym sklepie należy składać poprzez formularz reklamacyjny, chyba że wyżej powiedziano inaczej. Zapytania związane z przebiegiem realizacji Państwa zamówienia należy składać za pośrednictwem maila pod adres biuro@szkieletowka.pl, telefonicznie lub drogą elektroniczną (poprzez formularz kontaktowy). 

8.2 W niektórych przypadkach możemy poprosić Państwa o przesłanie nam zdjęć produktów podlegających reklamacji. 

8.3 Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie 14 dni od daty otrzymania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego. O ewentualnych brakach w zgłoszeniu reklamacyjnym powiadomieni zostaną Państwo przez nas niezwłoczne. Wraz z takim zawiadomieniem przesłana zostanie Państwu informacja, w jaki sposób należy uzupełnić braki w zgłoszeniu reklamacyjnym. 

8.4 Informujemy jednocześnie, iż przysługuje Państwu możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z procedurą Internetowego Rozstrzygania Sporów opracowaną przez Komisję Europejską dostępną na stronie internetowej: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show

8.5 Wszelkie spory sądowe rozwiązywane będą na postawie prawa obowiązującego na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. 

9. Warunki gwarancji 

9.1 Gwarant zapewnia sprawną pracę Przedmiotu sprzedaży przez okres 24 (dwudziestu czterech) miesięcy od daty jego wydania lub zakończenia montażu, o ile został on zlecony Gwarantowi przez Uprawnionego z gwarancji. 

9.2 Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych, w przypadku niemożliwości naprawy, do wymiany Przedmiotu sprzedaży na wolny od wad, zaś w braku możliwości naprawy lub wymiany Przedmiotu sprzedaży, do zwrotu zapłaconej ceny, jeżeli wady ujawnią się w terminie: 

– 60 (sześćdziesięciu) miesięcy na konstrukcję domów mieszkalnych, wykonywanych na podstawie indywidualnych projektów, a które posadowione są na fundamentach, 

– 24 (dwudziestu czterech) miesięcy na: altany, domki letniskowe, domki narzędziowe, domki dla dzieci, huśtawki, drewutnie, inne wyroby z drewna wykonane przez Gwaranta, 

od daty jego wydania lub od dostarczenia Przedmiotu sprzedaży wolnego od wad. 

9.3 Uprawnionemu z gwarancji przysługuje żądanie wymiany Przedmiotu sprzedaży lub jego elementu, jeżeli w terminie Gwarancji dokonane zostały co najmniej 4 (cztery) jego naprawy, a Przedmiot sprzedaży jest nadal wadliwy. 

9.4 Uprawniony z gwarancji może zgłaszać wady Przedmiotu sprzedaży Gwarantowi osobiście, na piśmie na adres: Oziabły Kolonia 31, 16-050 Michałowo lub pocztą elektroniczną na adres: biuro@szkieletowka.pl. 

9.5 Okres obowiązywania Gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym wskutek zaistnienia wady Przedmiotu sprzedaży objętego Gwarancją oraz wskutek konieczności jej usunięcia, korzystanie z Przedmiotu sprzedaży lub jego elementów było niemożliwe lub w istotny sposób utrudnione. Przedłużenie okresu Gwarancji dotyczy wyłącznie tych elementów wyposażenia, z których korzystanie było niemożliwe lub utrudnione. 

9.6 Odpowiedzialność z tytułu Gwarancji obejmuje tylko wady powstałe z przyczyn tkwiących w Przedmiocie sprzedaży. 

9.7 W razie zaistnienia wad, Uprawniony z gwarancji dostarczy Przedmiot sprzedaży na koszt Gwaranta do miejsca zakupu Przedmiotu sprzedaży lub do miejsca, w którym rzecz została wydana przy udzieleniu Gwarancji, chyba że z okoliczności wynika, iż wada powinna być usunięta w miejscu, w którym rzecz znajdowała się w chwili ujawnienia wady. 

Gwarant zobowiązuje się wykonać obowiązki wynikające z niniejszej Gwarancji w terminie 30 (trzydziestu) dni od daty zgłoszenia przez Uprawnionego z gwarancji wady Gwarantowi. 

9.8 W przypadku odesłania Przedmiotu sprzedaży do Gwaranta celem realizacji uprawnień wynikających z Gwarancji, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Przedmiotu sprzedaży od dnia jej wydania Uprawnionemu z gwarancji do dnia jej odebrania przez Uprawnionego ponosi Gwarant. 

9.9 Wysyłka zwracanego Przedmiotu sprzedaży, bądz jego elementów,  wynikająca z Gwarancji , może się odbyć tylko i wyłącznie po przyjęciu reklamacji przez Gwaranta i po uprzednim uzgodnieniu tego zwrotu z Gwarantem. 

9.10 Gwarancją nie są objęte wady powstałe wskutek niewłaściwego i niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania, niewłaściwej konserwacji, niewłaściwego montażu (jeśli nie został wykonany przez Gwaranta), naturalnych właściwości drewna (np. zdrowe sęki oraz naturalne pęknięcia drewna, zachodzące podczas procesu użytkowania drewna, uszkodzenia powstałe w wyniku naturalnego zużycia, wywołane wpływem zmiennych warunków atmosferycznych, w których użytkowany jest Przedmiot umowy. 

10. Zmiany regulaminu 

10.1 Szkieletówka.pl jest uprawniona do zmiany Regulaminu i zmiana ta staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Szkieletówka.pl. Termin zmiany nie może być krótszy niż 15 dni od momentu udostępnienia w Sklep zmienionego Regulaminu. 

10.2 Użytkownik przy pierwszym logowaniu do Sklep, licząc od chwili wejścia w życie zmian, zostanie powiadomiony o takich zmianach i o możliwości ich akceptacji. Za akceptację zmian uważa się także automatyczne odnowienie Oferty zlecone przez Użytkownika, choćby odbyło się bez logowania w Sklep oraz pierwszą czynność dokonaną przez Użytkownika w Sklep, po wejściu w życie zmian jeśli Użytkownik pozostaje w tym czasie zalogowany. W przypadku braku akceptacji zmian, Użytkownik w celu rozwiązania umowy powinien niezwłocznie powiadomić o tym Szkieletówka.pl, korzystając z adresu email: biuro@szkieletowka.pl 

11. Obsługa klienta 

W przypadku dodatkowych pytań skontaktuj się z nami

12. Inne informacje 

12.1 Niniejszy regulamin znajdą Państwo na stronie www.sklep.szkieletowka.pl. Ponadto mogą Państwo wydrukować lub zapisać ten dokument korzystając ze zwykłych funkcji swojej przeglądarki internetowej (najczęściej: Plik -> Zapisz jako). Niniejszy dokument mogą Państwo także ściągnąć w formacie PDF i zarchiwizować. W celu otwarcia pliku PDF potrzebują Państwo bezpłatnego programu Adobe Reader (dostępnego na stronie www.adobe.pl) lub innego, podobnego programu, który otwiera pliki w formacie PDF. 

12.2 Dane swojego zamówienia mogą Państwo zarchiwizować w prosty sposób przez ściągnięcie regulaminu i zapisanie informacji podsumowujących zamówienie znajdujących się na ostatniej stronie Państwa zamówienia podczas jego składania w sklepie internetowym przy użyciu funkcji „Zapisz jako” w swojej przeglądarce internetowej; mogą Państwo także zaczekać na potwierdzenie zamówienia, które prześlemy Państwu dodatkowo e-mailem po zakończeniu procesu zamówienia na podany przez Państwa adres. Taki e-mail potwierdzający zamówienie zawiera wszystkie istotne dane Państwa zamówienia, i możliwe jest jego łatwe wydrukowanie tudzież zapisanie przy użyciu programu do otwierania poczty elektronicznej. 

12.3 Z ofert dostępnych na www.sklep.szkieletowka.pl korzystać mogą osoby w wieku co najmniej 18 lat. 

12.4 Każdy klient jest uprawniony do posiadania jednocześnie maks. jednego konta klienta w sklep.szkieletowka.pl. Zastrzegamy sobie prawo usuwania wielokrotnych rejestracji. 

Dane identyfikujące sklep.szkieletówka.pl Mariusz Mojsa.: 

Szkieletówka.pl Mariusz Mojsa

ul. Łąkowa 7, 18-100 Łapy

Właściciel: Mariusz Mojsa, NIP: 9661684922

Stan na: 08.06.2020